Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 396 20-03-2023

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w dniu 6 grudnia 2022 r. opublikowano nowe wydanie normy ISO 15189:2022 zastępującej normę ISO 15189:2012 Laboratoria medyczne. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji, stanowiącej wymagania akredytacyjne stosowanych w ocenie kompetencji laboratoriów medycznych.

Zgodnie z rezolucjami General Assembly International Laboratory Accreditation Cooperation nr ILAC GA 26.08 oraz European co-operation for Accreditation nr EA GA 2022 (52) 16, ustalono okres przejściowy na wdrożenie do stosowania wymagań znowelizowanej normy,który wynosi 3 lata od daty jej opublikowania.

Po upływie okresu przejściowego, który kończy się 6 grudnia 2025 r., akredytacje w odniesieniu do ISO 15189:2012 nie będą uznawane w ramach Porozumienia ILAC MRA i EA MLA.

Jednocześnie Polski Komitet Normalizacyjny włączył ww. normę do zbioru polskich norm, co skutkuje opublikowaniem normy PN-EN ISO 15189:2023-02.

  • Komunikat nr 396 z 2023-03-17
    Komunikat w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów medycznych, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO 15189:2023-02
Powrót