Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 395 06-02-2023

Komunikat nr 395 z dnia 6.02.2023 r. w sprawie nowelizacji sektorowego programu akredytacji DAC-06 "Akredytacja jednostek certyfikujących produkty regionalne i tradycyjne".

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 5. programu akredytacji DAC-06 "Akredytacja jednostek certyfikujących produkty regionalne i tradycyjne".

Najważniejsze zmiany wprowadzone w znowelizowanym dokumencie DAC-06 dotyczą wdrożenia w działalności akredytacyjnej wymagań dokumentu EA 3/02 M:2022 EA Policy for the Accreditation of Certification Bodies providing certification of PDO, PGI and TSG, w tym udzielania akredytacji w zakresie elastycznym, w ramach ww. sektorowego programu akredytacji.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Niniejsze wydanie dokumentu DAC-06 zastępuje wydanie 4 z dnia 10.09.2015 r. i obowiązuje od dnia 6.04.2023 r.

Powrót