Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 393 01-02-2023

Komunikat nr 393 z dnia 1.02.2023 r. w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy (UE) 2016/797.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że European Union Agency for Railways opublikowała znowelizowany Dokument Techniczny ERA 000MRA1044 ver. 2.0 Requirements for CABs seeking notification, zawierający specyficzne wymagania sektorowe dla jednostek oceniających zgodność posiadających lub ubiegających się o notyfikację w obszarze interoperacyjności systemu kolei, wraz z Decyzją z dnia 13 grudnia 2022 r. (ERA-ED-DEC-2110-2022) dotyczącą wdrożenia do stosowania przedmiotowych wymagań.

Mając na uwadze fakt, że wymagania Dokumentu Technicznego ERA 000MRA1044 są stosowane w akredytacji do celów notyfikacji jednostek oceniających zgodność w obszarze dyrektywy (UE) 2016/797, jako specyficzne sektorowe wymagania akredytacyjne oraz ustalenia przyjęte w decyzji ERA-ED-DEC-2110-2022:

1. Akredytowane przez PCA jednostki notyfikowane w obszarze dyrektywy (UE) 2016/797 powinny wdrożyć do stosowania postanowienia Dokumentu Technicznego ERA 000MRA1044 ver. 2.0 i uzyskać w ramach posiadanej akredytacji potwierdzenie kompetencji w zakresie przedmiotowych działań, z uwzględnieniem wymagań Dokumentu Technicznego ERA 000MRA104 ver. 2.0, w terminie do 31.12.2024 r.

2. Wszystkie akredytacje do celów notyfikacji w obszarze dyrektywy (UE) 2016/797, które do dnia 31.12.2024 r., z przyczyn leżących po stronie akredytowanej jednostki, nie zostaną potwierdzone z uwzględnieniem wymagań Dokumentu Technicznego ERA 000MRA1044 ver. 2.0, zostaną zawieszone, do czasu potwierdzenia kompetencji i decyzji o uaktualnieniu akredytacji.

3. Wszystkie procesy akredytacji lub rozszerzenia akredytacji do celów notyfikacji w obszarze dyrektywy (UE) 2016/797, realizowane od dnia 2.01.2023 r. będą procedowane przez PCA z uwzględnieniem wymagań Dokumentu Technicznego ERA 000MRA1044 ver. 2.0.

Wnioski o uaktualnienie akredytacji oraz udzielenie akredytacji lub rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji do celów notyfikacji (jak powyżej), będą procedowane w PCA po opublikowaniu aktualnych wymagań akredytacyjnych w ramach programu akredytacji DAN-02.

Dokument Techniczny ERA 000MRA1044 ver. 2.0 oraz decyzja ERA-ED-DEC-2110-2022 są dostępne na stronie internetowej ERA – http://www.era.europa.eu

Powrót