Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 392 30-01-2023

Komunikat nr 392 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie aktualizacji sektorowego programu akredytacji DAC-13 "Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych".

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 11. programu akredytacji DAC-13 "Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych".

Najważniejsze zmiany wprowadzone w znowelizowanym dokumencie DAC-13 dotyczą objęcia programem akredytacji działalności jednostek certyfikujących wyroby właściwej dla uznawania przez Komisję Europejską jednostek do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów w państwach trzecich (zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) 2018/848).

Ponadto, zmiany dotyczą powołania w programie aktualnych aktów prawnych oraz wdrożenia wymagań dokumentu EA 3/12 M:2022 EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification, obowiązujących w przedmiocie programu.

Polskie Centrum Akredytacji od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, przyjmuje i proceduje wnioski jednostek certyfikujących o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji w obszarze certyfikacji produktów ekologicznych na potrzeby uznawania przez Komisję Europejską jednostek certyfikujących właściwych do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów w państwach trzecich (zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) 2018/848).

Akredytacja udzielona w zakresie certyfikacji do celów równoważności prowadzonej w państwach trzecich, zgodnie rozporządzeniem delegowanym Komisji UE 2021/1342 uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, będzie utrzymywana do dnia 31.12.2024 r. Po tej dacie, PCA w trybie określonym w dokumencie DA-01, będzie procedować zawieszenie lub ograniczenie / cofniecie akredytacji.

Wydanie 11. dokumentu DAC-13 zastępuje wydanie 10 z dnia 15.11.2021 r. i obowiązuje od dnia opublikowania.

 • Komunikat nr 392 z 2023-01-30
  Komunikat w sprawie aktualizacji sektorowego programu akredytacji DAC-13 Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
 • DAC-13 wyd. 11 z 2023-01-30
  Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
 • FAC-01 wyd. 45 z 2023-01-30
  Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej wyroby
Powrót