Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 390 12-01-2023

Komunikat nr 390 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w odniesieniu do wymagań programu BRCGS Global Standard Food Safety.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 9. programu oceny zgodności BRCGS Global Standard Food Safety (Globalna Norma Bezpieczeństwo Żywności), które obowiązuje od dnia 1.02.2023 r.

W związku z powyższym akredytacja jednostek certyfikujących w obszarze BRCGS Global Standard Food Safety będzie kontynuowana w odniesieniu do wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17065 oraz specyficznych wymagań wydania 9. BRCGS Global Standard Food Safety według zasad określonych w programie akredytacji DACW-01.

Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o akredytację /uaktualnienie zakresu akredytacji jednostek certyfikujących w odniesieniu do wymagań wydania 9. programu BRCGS Global Standard Food Safety.

Do wniosków o uaktualnienie zakresu akredytacji (formularz FA-01) należy załączyć:

  • udokumentowanie analizy zmian wprowadzonych w wydaniu 9. programu BRCGS Global Standard Food Safety w odniesieniu do dokumentów wskazanych w aktualnym zakresie akredytacji,
  • plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania 8. do certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania 9. programu BRCGS Global Standard Food Safety.

Od dnia 1.02.2023 r. akredytowane jednostki certyfikujące w obszarze wydania 8. programu certyfikacji BRCGS Global Standard Food Safety mogą oferować i prowadzić akredytowaną działalność po uzyskaniu uaktualnienia zakresów akredytacji z uwzględnieniem postanowień wydania 9. programu certyfikacji BRCGS Global Standard Food Safety.

Powrót