Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 389 29-12-2022

Komunikat nr 389 z dnia 29.12.2022 r.w sprawie nowelizacji programu akredytacji DAVE-02 "Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS w obszarze gospodarki odpadami".

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 5. programu akredytacji DAVE-02 "Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS w obszarze gospodarki odpadami".

Nowelizacja programu akredytacji DAVE-02 została przeprowadzona w uzgodnieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, w związku ze zmianą ustawy o odpadach, wdrażającą do prawa polskiego znowelizowane postanowienia dyrektywy 94/62/WE.

Kluczowe, merytoryczne zmiany postanowień programu akredytacji DAVE-02 dotyczą m.in.:

 • uwzględnienia rozszerzeniem zakresu zadań, które muszą być realizowane przez przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych, w szczególności w odniesieniu do masy zanieczyszczeń w przetwarzanych odpadach,
 • uzupełnienia zakresu działań realizowanych przez audytorów podczas prowadzonych audytów recyklerów w odniesieniu do zanieczyszczeń występujących w odpadach poddawanych recyklingowi.

Ponadto w treści dokumentu wprowadzono zmiany redakcyjne poprawiające jednoznaczność i spójność postanowień programu akredytacji.

Istotne zmiany w przedmiotowym dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 4. programu akredytacji DAVE-02 z dnia 28.11.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r.

 • Komunikat nr 389 z 2022-12-29
  Komunikat w sprawie nowelizacji programu akredytacji DAVE-02 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS w obszarze gospodarki odpadami
 • DAVE-02 wyd. 5 z 2022-12-29
  Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS w obszarze gospodarki odpadami
  Obowiązuje od 2023-01-01
Powrót