Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 387 23-12-2022

Komunikat nr 387 z dnia 23.12.2022 r. w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących prowadzących certyfikacje wg. programu System Certyfikacji Quality Meat Program (QMP).

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie VI programu certyfikacji System Certyfikacji Quality Meat Program (QMP), które obowiązuje od dnia 1.02.2023 r.

W związku z powyższym akredytacja jednostek certyfikujących w obszarze sektorowego programu oceny zgodności - Systemu Certyfikacji Quality Meat Program (QMP) będzie kontynuowana w odniesieniu do wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17065 oraz specyficznych wymagań wydania VI programu QMP według zasad określonych w programie akredytacji DACW-01.

Jednocześnie dokument opisujący sektorowy program akredytacji DAC-19 Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie systemu QMP, zostaje wycofany, jako nie stanowiący specyficznych wymagań i/lub warunków akredytacji. Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o akredytację /uaktualnienie zakresu akredytacji jednostek certyfikujących w odniesieniu do wymagań wydania VI programu QMP. Do wniosków o uaktualnienie zakresu akredytacji (formularz FA-01) należy załączyć:

  • udokumentowanie analizy zmian wprowadzonych w wydaniu VI programu QMP w odniesieniu do dokumentów wskazanych w aktualnym zakresie akredytacji,
  • plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania V do certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania VI programu QMP.

Od dnia 1.02.2023 r. akredytowane jednostki certyfikujące w obszarze wydania V programu certyfikacji QMP mogą oferować i prowadzić akredytowaną działalność po uzyskaniu uaktualnienia zakresów akredytacji z uwzględnieniem postanowień wydania VI programu certyfikacji QMP.

Powrót