Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 385 14-12-2022

Komunikat nr 385 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie rozszerzenia działalności akredytacyjnej o akredytację jednostek certyfikujących wyroby wg. programu QS. Quality scheme for food

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że z dniem opublikowania niniejszego komunikatu rozpoczyna przyjmowanie wniosków o akredytację jednostek certyfikujących wyroby oferujących certyfikację produktów rolnictwa i spożywczych w programie QS. Quality scheme for food, wydanie z dnia 1.01.2022 r.

Warunkiem ubiegania się o akredytację lub rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji w wyżej wymienionym obszarze jest spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz prowadzenie działalności w ww. programie certyfikacji.

Wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji należy składać na formularzu FA-01. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz FAC-01 wraz z wymaganymi dokumentami.

Powrót