Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 377 30-05-2022

Komunikat nr 377 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie nowelizacji wymagań dotyczących metod referencyjnych pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane w dniu 26 maja 2022 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022, poz. 1121) znowelizowało warunki realizacji pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Mając na uwadze powyższe, Polskie Centrum Akredytacji przyjmuje wnioski o uaktualnienie zakresów akredytacji laboratoriów badawczych w obszarze akredytowanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonanych metodami referencyjnymi, w odniesieniu do znowelizowanych postanowień ww. rozporządzenia.

Powrót