Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 363 14-12-2021

Komunikat nr 363 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-18 Akredytacja jednostek certyfikujących system zarządzania w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 4. dokumentu DAC-18 Akredytacja jednostek certyfikujących system zarządzania w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania jego zapisów do normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 oraz usunięcia wymagań w odniesieniu do programu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC.

W ocenie jednostek certyfikujących wyroby prowadzących certyfikację łańcucha dostaw PEFC ma zastosowanie norma PN-EN ISO/IEC 17065 oraz międzynarodowa norma łańcucha dostaw PEFC ST 2003:2020 Wymagania dla jednostek certyfikujących prowadzących certyfikację wg międzynarodowej normy łańcucha dostaw PEFC.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu DAC-18 zastępuje wydanie 3 z dnia 15.10.2015 r. i obowiązuje od dnia opublikowania.

  • Komunikat nr 363 z 2021-12-14
    Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-18 Akredytacja jednostek certyfikujących system zarządzania w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej
  • DAC-18 wyd. 4 z 2021-12-14
    Akredytacja jednostek certyfikujących system zarządzania w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej
Powrót