Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 360 01-12-2021

Komunikat wspólny nr 360 z dnia 1.12.2021 r. w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek oceniających zgodność do celów uprawnienia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji.

Polskie Centrum Akredytacji oraz Transportowy Dozór Techniczny informują, że w dniu 1.12.2021 r. zostało opublikowane wydanie 3. dokumentu DAB-14 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów uprawnienia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji.

W dokumencie wskazano wymagania akredytacyjne, które powinna spełniać jednostka oceniająca zgodność (tj. laboratorium badawcze lub jednostka inspekcyjna), akredytowana lub wnioskująca o akredytację do celów uprawnienia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w programie DAB-14 dotyczą.:

  • wskazania mających zastosowanie jako wymagania akredytacyjne przepisów prawa dotyczących homologacji,
  • specyficznych wymagań programu w odniesieniu do działalności laboratoryjnej i inspekcyjnej realizowanej w obszarze homologacji,
  • zasad dokumentowania wyników oceny jednostek, realizowanych przez PCA,
  • zasad i procesów akredytacji oraz nadzoru akredytowanych jednostek,
  • opisu kompetencji akredytowanych jednostek w zakresach akredytacji laboratorium badawczego i jednostki inspekcyjnej,
  • wprowadzenia w treści programu terminologii stosowanej w prawodawstwie europejskim właściwym dla obszaru homologacji.

Wraz z programem DAB-14, opublikowano również wydanie 2 dokumentu Lista wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów badawczych – Program akredytacji DAB-07 oraz wydanie 3 dokumentu Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek inspekcyjnych – Program akredytacji DAK-07, identyfikujące mające zastosowanie wymagania i warunki akredytacji, w tym właściwe przepisy prawa, w powiązaniu z obszarami stanowiącymi przedmiot uprawnienia nadawanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Zmiany wprowadzone w przedmiotowych dokumentach zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 2. dokumentu DAB-14 z dnia 04.10.2019 r. i obowiązuje od dnia 23.12.2021 r. Po tym terminie, PCA będzie stosować postanowienia znowelizowanego dokumentu DAB-14 w ocenach akredytowanych i wnioskujących o akredytację do celów uprawnienia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego laboratoriów badawczych i jednostek inspekcyjnych.

Zmiany zakresu akredytacji akredytowanych do celów homologacji laboratoriów i jednostek inspekcyjnych będą wprowadzane w oparciu o postanowienia wydania 3. dokumentu DAB-14 w ramach realizowanych przez PCA planowych ocen w nadzorze.Zainteresowane jednostki mogą wnioskować do PCA o rozszerzenie / uaktualnienie zakresu akredytacji wg postanowień ww. programu w trybie doraźnym. Wnioski te będą procedowane przez PCA w ramach ocen dodatkowych. Wnioski o rozszerzenie /  uaktualnienie zakresu akredytacji, w tym wnioski  o akredytację do celów uprawnienia do działań w obszarze homologacji należy składać na formularzu FA-01 wraz z wymaganymi dokumentami.

Powrót