Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

IAF CertSearch - globalna baza akredytowanych certyfikatów 09-07-2024

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie jakość i autentyczność produktów i usług odgrywają szczególną rolę, dostęp do wiarygodnych systemów certyfikacji jest niezbędny. Jednym z ważniejszych narzędzi stworzonych w odpowiedzi na to zapotrzebowanie jest IAF CertSearch.

Czym jest IAF CertSearch?

IAF CertSearch to globalna baza akredytowanych certyfikatów opracowana przez International Accreditation Forum (IAF). Jej celem jest zgromadzenie informacji umożliwiających weryfikację statusu certyfikatów wydanych przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania, akredytowane przez członków IAF w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 17021-1.

Przejrzystość i łatwy dostęp

Dzięki IAF CertSearch proces weryfikacji akredytowanych certyfikatów jest prosty i transparenntny. Wszystkie informacje o tym, czy certyfikat został wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą i czy jednostka akredytująca jest uznawana w ramach międzynarodowego porozumienia IAF MLA (IAF Multilateral Agreement) są teraz dostępne w jednym miejscu na stronie www.iafcertsearch.org

Znak IAF CertSearch

Dla zapewnienia większej przejrzystości i identyfikowalności, IAF wprowadziło znak IAF CertSearch, który akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania, posiadające aktywny status w bazie, mogą umieszczać na swoich stronach internetowych. Jest to cyfrowy znak z przypisanym kodem umożliwiający bezpośredni dostęp do aktualnych danych w bazie. Jeśli status certyfikacji się zmieni, znak zostanie automatycznie usunięty ze strony internetowej jednostki w czasie rzeczywistym. Również jednostki akredytujące mogą umieścić znak IAF CertSearch na swoich stronach internetowych, wykazując tym samym swój status członka IAF.

Wymagania International Accreditation Forum

Polskie Centrum Akredytacji wspiera inicjatywę IAF, zobowiązując wszystkie akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania do przystąpienia do bazy IAF CertSearch. W lutym 2024 roku PCA opublikowało w tej sprawie Komunikat nr 426, a także przetłumaczyło na język polski dokument obowiązkowy IAF MD 28:2023, zachęcając tym samym jednostki certyfikujące do aktywacji kont i przesyłania do bazy swoich danych, zgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Wsparcie techniczne i szkolenia

Akredytowanym jednostkom certyfikującym systemy zarządzania, planującym przystąpienie do bazy, IAF udziela wsparcia technicznego. W tym celu, w czwartym tygodniu każdego miesiąca organizowane są webinaria. Odbywają się one trzykrotnie, tak aby zapewnić dostęp do nich jednostkom z różnych stref czasowych. Webinaria to doskonała okazja zarówno dla jednostek akredytujących, jak i certyfikujących, do zdobycia niezbędnej wiedzy na temat funkcjonalności i zasad użytkowania IAF CertSearch.

Korzyści dla użytkowników

IAF CertSearch to nieocenione narzędzie dla firm i organizacji na całym świecie, umożliwiające łatwą, szybką i wiarygodną weryfikację akredytowanych certyfikatów. Dzięki niemu, certyfikacja staje się bardziej transparentna, a jej użytkownicy mogą mieć pewność co do autentyczności i wartości posiadanych certyfikatów. Zachęcamy wszystkie akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania do przystąpienia do bazy, a także do umieszczania znaku IAF CertSearch na swoich stronach internetowych.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego na temat zasad i sposobu działania IAF Certsearch https://www.youtube.com/watch?v=rJvYQyV2abs oraz do zapoznania się z opinią osób reprezentujących kluczowe branże globalnego przemysłu na temat rosnącego zapotrzebowania na korzystanie z bazy danych IAF Certsearch https://www.youtube.com/watch?v=oDEaHPawzVA

Więcej na ten temat na stronie https://www.iafcertsearch.org/

Powrót