Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Świadczenie usług medycyny pracy i innych usług medycznych

Przedmiotem zamówienia są usługi medycyny pracy oraz dodatkowo świadczenie kompleksowych usług medycznych dla pracowników i członków ich rodzin (współmałżonek/partner, dziecko) przez okres 12 miesięcy.

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 29 lutego 2024 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Kliknij aby pobrać plik 2023-01-20
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) Kliknij aby pobrać plik 2023-01-20
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Kliknij aby pobrać plik 2023-01-20
Załączniki nr 2-5 do SWZ (edytowalne) Kliknij aby pobrać plik 2023-01-20
Załącznik nr 6 do SWZ Kliknij aby pobrać plik 2023-01-20
Załącznik nr 1 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2023-01-20
Załącznik nr 2 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2023-01-20
Załącznik nr 3 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2023-01-20
Odpowiedzi na pytania 1 Kliknij aby pobrać plik 2023-01-26
Odpowiedzi na pytania 2 Kliknij aby pobrać plik 2023-01-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Kliknij aby pobrać plik 2023-02-01
Odpowiedzi na pytania 3 Kliknij aby pobrać plik 2023-02-01
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2023-02-03
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2023-02-03
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych Kliknij aby pobrać plik 2023-02-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kliknij aby pobrać plik 2023-02-21
Ogłoszenie o wyniku postępowania Kliknij aby pobrać plik 2023-03-02
Powrót Kliknij aby pobrać plik