Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Świadczenie usług medycyny pracy i innych usług medycznych

Przedmiotem zamówienia są usługi medycyny pracy oraz dodatkowo świadczenie kompleksowych usług medycznych dla pracowników i członków ich rodzin (współmałżonek/partner, dziecko) przez okres 24 miesięcy.

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Kliknij aby pobrać plik 2022-12-08
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) Kliknij aby pobrać plik 2022-12-08
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Kliknij aby pobrać plik 2022-12-08
Załączniki nr 2-5 do SWZ (edytowalne) Kliknij aby pobrać plik 2022-12-08
Załącznik nr 6 do SWZ Kliknij aby pobrać plik 2022-12-08
Załącznik nr 1 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2022-12-08
Załącznik nr 2 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2022-12-08
Załącznik nr 3 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2022-12-08
Odpowiedzi na pytania Kliknij aby pobrać plik 2022-12-13
Odpowiedzi na pytania cz.2 Kliknij aby pobrać plik 2022-12-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Kliknij aby pobrać plik 2022-12-15
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2022-12-19
Ogłoszenie o wyniku postępowania Kliknij aby pobrać plik 2022-12-20
Powrót Kliknij aby pobrać plik