Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Usługa sprzątania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach, posesji budynku oraz terenu przyległego do budynków PCA określonymi w załączniku nr 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i dotyczą:
1) ul. Szczotkarska 42;

2) ul. Szczotkarska 17 (tylko utrzymanie czystości przed posesją – chodnik 30m²).

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Kliknij aby pobrać plik 2022-11-16
Specyfikacja warunków zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2022-11-16
Załącznik nr 1 Kliknij aby pobrać plik 2022-11-16
Załączniki nr 2-7 (edytowalne) Kliknij aby pobrać plik 2022-11-16
Załącznik nr 8 Kliknij aby pobrać plik 2022-11-16
Załącznik nr 9 Kliknij aby pobrać plik 2022-11-16
Załącznik nr 10 Kliknij aby pobrać plik 2022-11-16
Odpowiedzi na pytania wykonawców Kliknij aby pobrać plik 2022-11-21
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2022-11-24
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2022-11-24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kliknij aby pobrać plik 2022-12-20
Ogłoszenie o wyniku postępowania Kliknij aby pobrać plik 2022-12-30
Powrót Kliknij aby pobrać plik