Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Świadczenie usług pocztowych

Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z odbiorem przesyłek z siedziby Zamawiającego - na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Kliknij aby pobrać plik 2021-11-26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Kliknij aby pobrać plik 2021-11-26
Edytowalne załączniki do SIWZ Kliknij aby pobrać plik 2021-11-26
Klauzula informacyjna RODO Kliknij aby pobrać plik 2021-11-26
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Kliknij aby pobrać plik 2021-12-03
Zaktualizowany załącznik nr 3 do SWZ Kliknij aby pobrać plik 2021-12-03
Zaktualizowany załącznik nr 4 do SWZ Kliknij aby pobrać plik 2021-12-03
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2021-12-07
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2021-12-07
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kliknij aby pobrać plik 2021-12-10
Ogłoszenie o wyniku postępowania Kliknij aby pobrać plik 2021-12-22
Powrót Kliknij aby pobrać plik