Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Dostawa samochodu osobowego

Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na dostawę samochodu osobowego - na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Kliknij aby pobrać plik 2021-09-09
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2021-09-09
Załączniki do SIWZ Kliknij aby pobrać plik 2021-09-09
Klauzula informacyjna RODO Kliknij aby pobrać plik 2021-09-09
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Kliknij aby pobrać plik 2021-09-13
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2021-09-17
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2021-09-17
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kliknij aby pobrać plik 2021-09-21
Ogłoszenie o wyniku postępowania Kliknij aby pobrać plik 2021-10-06
Ogłoszenie o wykonaniu umowy Kliknij aby pobrać plik 2021-12-22
Powrót Kliknij aby pobrać plik