Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta pracy

[2024-03-15]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji  (Dz. U. poz. 1349) ogłasza się wynik naboru:

1)   Nazwa i adres urzędu: Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42,  01-382 Warszawa

2)   Stanowisko: Zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji

3)   Imię i nazwisko wybranego kandydata: Pan Michał Rzytki

Z dniem 15 marca 2024 r. Minister Rozwoju i Technologii powołał Pana Michała Rzytkiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.


 

Dołącz do naszego zespołu i sprawdź aktualne oferty pracy:

1. Pracownik w Wydziale Administracyjno-Technicznym

Oferta pracy w PCA

 

2. Pracownik w Dziale Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych

Oferta pracy w PCA

 

Dowiedz się więcej o procesie rekrutacyjnym i o tym jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

1. Aplikowanie:

 • przeanalizuj uważnie ogłoszenie, szczególnie pod kątem wymagań stawianych kandydatom;
 • przygotuj aplikację, wskazując na wykształcenie i doświadczenie w pracy (jeśli już je posiadasz), które potwierdzają posiadanie przez Ciebie wymaganych przez nas kwalifikacji i umiejętności;
 • wyślij nam swoje cv i list motywacyjny na adres rekrutacja@pca.gov.pl z dopiskiem "Rekrutacja nr  ...... " oraz zgodę w treści maila na przetwarzanie danych osobowych "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa moich danych osobowych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości".

2. Wstępna selekcja aplikacji:

 • skontaktujemy się  z Tobą, a jeśli spełniasz wymagania formalne zaprosimy Cię na rozmowę.

3. Spotkanie rekrutacyjne i ocena merytoryczna:

 • zapoznaj się z dostępnymi na naszej stronie internetowej informacjami na temat PCA i procesu akredytacji (dotyczy zadań w Biurze akredytacji);
 • przygotuj się z zakresu merytorycznego wskazanego w wymaganiach z ogłoszenia;
 • w trakcie spotkania ocenimy Twoje doświadczenie i kompetencje;
 • zastanów się jakie pytania chcesz zadać nam jako przyszłemu pracodawcy.

4. Wybór kandydata i złożenie oferty pracy:

 • jeśli dojdziemy do porozumienia zaproponujemy Ci adekwatne stanowisko i wynagrodzenie.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, tel. 22 355 70 00, sekretariat@pca.gov.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@pca.gov.pl

Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Podstawą przetwarzania w zakresie danych wymaganych od pracownika jest obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz czynności zmierzające do zawarcia umowy, natomiast w przypadku pozostałych danych, dobrowolnie podanych przez kandydata – zgoda wyrażona ich podaniem.

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Aktualizacja: 24.04.2024 13:52