Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

„Chemia i Biznes”: Zaufanie potwierdzone akredytacją 28-05-2020

W najnowszym numerze dwumiesięcznika branżowego „Chemia i Biznes” o roli i korzyściach wynikających z posiadania akredytacji pisze Anna Kęsik – koordynator w Dziale Akredytacji Badań Chemicznych w PCA. Zapraszamy do lektury!

W artykule czytamy: Akredytacja jest obiektywnym dowodem, że akredytowane jednostki działają zgodnie z najlepszą praktyką i stanowi istotny argument przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym. Dla rządu akredytacja jest mechanizmem wykorzystywanym do budowania zaufania publicznego w odniesieniu do działań i wyników, istotnych z punktu widzenia wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko, dlatego jest często stosowanym kryterium wyboru jednostek kompetentnych przy wdrażaniu przepisów prawnych (…).

Jeśli chodzi o przemysł, akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych, umożliwia wybór kompetentnego dostawcy usług oceny zgodności, pozwala na wykorzystanie precyzyjnych pomiarów i badań przeprowadzanych zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia mniej kosztowe wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Akredytowana ocena zgodności jest środkiem umożliwiającym eksporterom swobodny dostęp do rynków w Europie i na świecie – w myśl zasady „badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”, a swobodny handel międzynarodowy jest podstawowym stymulatorem wzrostu ekonomicznego.

Cały artykuł>>

 

 

Powrót