Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Labotest - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki

ul. M.Skłodowskiej-Curie 61/67; 87-100 Toruń

Dane laboratorium:

Labotest - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67; 87-100 Toruń

Kontakt:

telefon: 56 300-03-19

56 300-03-47

tel. komórkowy:

fax:

email: biuro@labotest.com.pl

strona internetowa: www.labotest.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 894AB 894

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Powietrze
 • Maszyny i urządzenia
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy