Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

"CONSULTRIX" Centrum Ochrony Pracy i Biznesu Ewa Delmanowicz

ul. Projektowa 1; 20-209 Lublin

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Środowiska Pracy

ul. Projektowa 1; 20-209 Lublin

Kontakt::

Telefon: 81 444-07-94 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 81 743-94-83

Email: laboratorium@consultrix.pl

www: www.consultrix.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1176AB 1176

Dziedziny badań:

  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Powietrze