Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 07-02-2020

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A.Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek, akredytowany przez PCA organizator badań biegłości (nr akredytacji PT 006) informuje o planowanych badaniach biegłości.

BADANIA BIEGŁOŚCI REALIZOWANE W ZAKRESIE AKREDYTACJI:

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - PM-OS
Data realizacji: 18 lutego 2020 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - PM-HA
Data i miejsce realizacji: 19 lutego 2020 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym – PM-DG
Data i miejsce realizacji: 20 lutego 2020 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY
Data i miejsce realizacji: 27 lutego 2020 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie - PM-GAZ
Data realizacji: 19 marca 2020 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – PM - WAG
Data i miejsce realizacji: 01 kwietnia 2020 – runda wysyłkowa

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym – PM-DG
Data i miejsce realizacji: 21 kwietnia 2020 – Radom

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY
Data i miejsce realizacji: 21 kwietnia 2020 – Radom

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - PM-HA
Data i miejsce realizacji: 22 kwietnia 2020 – Radom

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - PM-OS
Data i miejsce realizacji: 23 kwietnia 2020 – Radom

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - PM-HA
Data i miejsce realizacji: 14 maja 2020 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - PM-OS
Data i miejsce realizacji: 17 czerwca 2020 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY
Data i miejsce realizacji: 18 czerwca 2020 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - PM-HA
Data i miejsce realizacji: 24 czerwca – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym – PM-DG
Data i miejsce realizacji: 15 lipca 2020 – Bielsko – Biała

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - PM-HA
Data i miejsce realizacji: 16 lipca 2020 – Bielsko – Biała

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - PM-OS
Data i miejsce realizacji: 16 lipca 2020 – Bielsko – Biała

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie - PM-GAZ
Data realizacji: 17 lipca 2020 – Bielsko – Biała

 

Karty zgłoszeń oraz programy badań biegłości dostępne będą na stronie www.isotop.pl w zakładce "badania biegłości":
http://isotop.pl/?page_id=91

Powrót