Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 19-06-2019

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 007

W ramach programu INDUSTRY objętego zakresem akredytacji nr PT 007 dostępne są:

 • Runda 6.1/IND/18 – Kruszywo - Oznaczanie odporność na rozdrabnianie – Metoda: Los Angeles
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 09-08-2019 r.
  Planowany termin realizacji: 24-09-2019 r.
 • Runda 7.1/IND/18 – Kruszywo - Oznaczanie odporność na ścieranie (mikro-Deval)
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 09-08-2019 r.
  Planowany termin realizacji: 24-09-2019 r.
 • Runda 8.1/IND/18 - Kamień naturalny – Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 20-09-2019 r.
  Planowany termin realizacji: 29-10-2019 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: 

https://promea.pl/badania-bieglosci

Powrót