Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 11-06-2019

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 003

Program: Paliwa stałe PS/PT

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 81(Wk.1)PS (próbka analityczna o uziarnieniu < 0,2 mm): zgłoszenia do 23 sierpnia 2019 r., raport – 11 października 2019 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania właściwości koksotwórczych węgla kamiennego:

Runda 82(Wk.3)PS (próbka analityczna o uziarnieniu 0,2S): zgłoszenia do 20 września 2019 r., raport – 31 października 2019 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

Runda 83(K.1)PS (próbka analityczna o uziarnieniu poniżej 0,2 mm): zgłoszenia do 18 października 2019 r., raport – 27 listopada 2019 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania CRI/CSR w próbce koksu z węgla kamiennego:

Runda 84(K.2)PS (próbka o uziarnieniu 19,0 - 22,4 mm): zgłoszenia do 18 października 2019 r., raport – 27 listopada 2019 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 85(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna o uziarnieniu < 3,0 mm): zgłoszenia do 8 listopada 2019 r., raport – 18 grudnia 2019 r.

 

Program: Środowisko ŚR/PT

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 42(G.1)ŚR (gaz ziemny; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 07 czerwca 2019 r., raport – 27 września 2019 r.

Runda 43(G.4)ŚR (siarkowodór i związki siarki; mieszanina gazowa -certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 07 czerwca 2019 r., raport – 27 września 2019 r.

Runda 44(G.3)ŚR (próbki gazu koksowniczego pobrane do worków Tedlar lub pipet szklanych): zgłoszenia do 19 czerwca 2019 r., raport – 19 lipca 2019 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania zawartości kwarcu i krystobalitu:

Runda 45(Kk.1)ŚR (próbka analityczna pyłu o uziarnieniu <36 µm): zgłoszenia do
1 października 2019 r., raport – 8 listopada 2019 r.

      Badania biegłości z zakresu oznaczania tlenków węgla i tlenków azotu za pomocą urządzeń szybkiego odczytu:

              Runda 46(P)ŚR (powietrze): zgłoszenia do 25 października 2019 r., raport – 6 grudnia 2019 r.

 

Program: Odpady OD/PT

Badania biegłości z zakresu analizy wyciągu wodnego z gleby:

Runda 16(W.1)OD (próbka laboratoryjna o uziarnieniu poniżej 10 mm): zgłoszenia do 9 sierpnia 2019 r., raport – 20 września 2019 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów palnych – paliwa alternatywnego:

Runda 17(Pa.1)OD (próbka laboratoryjna o uziarnieniu poniżej 1,0 mm): zgłoszenia do 31 października 2019 r., raport – 18 grudnia 2019 r

 

Program: Pobieranie próbek PP/PT

Badania biegłości z zakresu pobierania wód powierzchniowych z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych:

Runda 17(Wp)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 31 maja 2019 r., raport – 10 lipca 2019 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania wód powierzchniowych z rzek i strumieni:

Runda 18(Wp)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 31 maja 2019 r., raport – 10 lipca 2019 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego:

Runda 19(Wk)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 11 października 2019 r., raport – 22 listopada 2019 r.

 

Programy PT/ILC nie objęte zakresem akredytacji nr PT 003.

Organizator deklaruje realizowanie programów PT/ILC zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17043. PCA, podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w laboratoriach badawczych, analizować będzie jak laboratorium dokonało zakupu tej usługi, aby ocenić zgodność programów PT/ILC i ich realizacji (w oparciu o dokumenty i zapisy) z wymaganiami normy  ISO/IEC 17043.

 

Program: Pobieranie próbek (NA) PP-NA/PT

        Badania biegłości z zakresu pobierania próbek:

Runda 13(Ws)PP-NA (woda do spożycia): zgłoszenia do 28 czerwca 2019 r., raport – 31 lipca 2019 r.

Runda 14(Sc)PP-NA (ścieki): zgłoszenia do 2 sierpnia 2019 r., raport – 30 sierpnia 2019 r.

Runda 15(G)PP-NA (próbka gazowa): zgłoszenia do 14 sierpnia 2019 r., raport – 13 września 2019 r.

 

Program: Środowisko (NA) ŚR-NA/PT

       Badania biegłości z zakresu oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na stanowiskach pracy:

Runda 3(WWA.1)ŚR-NA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne): zgłoszenia do 6 czerwca 2019 r., raport – 26 lipca 2019 r.

 

Pełna treść programów oraz szczegółowy harmonogram realizacji rund są dostępne na stronie internetowej organizatora: www.clpb.pl

Kontakt telefoniczny: 668 535 619

Kontakt mailowy:

Powrót