Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 17-05-2019

UCLSB – Union of Construction Laboratory specialists of Bulgaria Association, organizator badań biegłości w obszarze materiałów konstrukcyjnych, posiadający akredytację słowackiej jednostki akredytującej SNAS wg wymagań normy ISO/IEC 17043:2010 (No. T-006), zaprasza do udziału w organizowanych badaniach biegłości.

Informacje na temat programów PT oraz szczegółowy harmonogram realizacji rund są dostępne na stronie internetowej organizatora: http://www.ptprovider.sslsb.org/en/pt-2019/

Powrót