Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 05-02-2019

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A.Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek, akredytowany przez PCA organizator badań biegłości (nr akredytacji PT 006) informuje o planowanych badaniach biegłości.

BADANIA BIEGŁOŚCI REALIZOWANE W ZAKRESIE AKREDYTACJI:

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY
Data i miejsce realizacji: 21 lutego 2019 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie - PM-GAZ
Data i miejsce realizacji: 21 lutego 2019 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – PM-WAG
Data i miejsce realizacji: 13 lutego 2019 – Gdańsk - runda wysyłkowa

Powrót