Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 30-10-2018

Informujemy o możliwości uczestnictwa w badaniach biegłości realizowanych przez Firmę Doradczą ISOTOP s.c. A. Wilczyńska-Piliszek, S. Piliszek, akredytowanego przez PCA organizatora badań biegłości (nr akredytacji PT 006).

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 006:

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - PM-HA
Data i miejsce realizacji: 28 listopada 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – PM-OS
Data realizacji: 29 listopada 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – PM-WAG
Data i miejsce realizacji: listopad – runda wysyłkowa

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie - PM-GAZ
Data i miejsce realizacji: 11 grudnia 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY
Data i miejsce realizacji: 12 grudnia 2018 – Gdańsk

Karty zgłoszeń oraz programy badań biegłości dostępne będą na stronie www.isotop.pl w zakładce "badania biegłości": http://isotop.pl/?page_id=91

Powrót