Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 04-01-2018

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A.Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek, akredytowany przez PCA organizator badań biegłości (nr akredytacji PT 006) informuje o planowanych badaniach biegłości:

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 006:

Tytuł: Badania biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY
Data i miejsce realizacji: 24 stycznia 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – PM-WAG
Data realizacji: styczeń 2018 – runda wysyłkowa

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – PM-OS
Data i miejsce realizacji: 22 luty 2018 – Gdańsk

 

Programy PT/ILC nie objęte zakresem akredytacji nr PT 006. Organizator deklaruje realizowanie programów PT/ILC zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17043. PCA podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w laboratoriach badawczych analizować będzie zgodność programów PT/ILC i ich realizacji  (w oparciu o dokumenty i zapisy) z wymaganiami normy  ISO/IEC 17043.

 

ŚRODOWISKO PRACY

Tytuł: Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2) – PM-GAZ
Data i miejsce realizacji: 18 stycznia 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu wyznaczania wydatku energetycznego metodą tabelaryczną – PM-WT
Data realizacji: styczeń – runda wysyłkowa

Tytuł: Badań Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 – PM-DG
Data i miejsce realizacji: 16 luty 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badaniach Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy – PM-HA
Data i miejsce realizacji: 23 luty 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu wyznaczania metali (Pb) na filtrach w środowisku pracy – PM-PB
Data realizacji: luty – runda wysyłkowa

Tytuł: Badania biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) – PM-MIK
Data i miejsce realizacji: 7 marca 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu wyznaczania wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc na stanowiskach pracy – PM-WE
Data i miejsce realizacji: 7 marca 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia awaryjnego – PM-OA
Data i miejsce realizacji: 12 marca 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki – PM-WKK
Data realizacji: marzec – runda wysyłkowa

Tytuł: Badaniach Biegłości z zakresu oznaczania związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – PM-HF
Data realizacji: marzec – runda wysyłkowa

Tytuł: Badaniach Biegłości z zakresu oznaczania dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – PM-PO
Data realizacji: marzec – runda wysyłkowa

Tytuł: Badaniach Biegłości z zakresu oznaczania chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – PM-HCL
Data realizacji: marzec – runda wysyłkowa

 

WODA I ŚCIEKI

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pobierania i analizy próbek wody basenowej
Data i miejsce realizacji: 13 luty 2018 – Gdańsk

Tytuł: Badaniach Biegłości z zakresu analiza fizykochemicznej wody (pH, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, barwa) – PM-MK
Data realizacji: luty – runda wysyłkowa

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania zawiesin łatwoopadających w ściekach – PM-BS
Data realizacji: luty – runda wysyłkowa

 

BADANIA ŚRODOWISKOWE

Tytuł: Badaniach Biegłości z zakresu oznaczania masy filtrów mierniczych stosowanych do oceny stężenia pyłu w gazach odlotowych – PM-WGO
Data realizacji: marzec – runda wysyłkowa

 

Karty zgłoszeń oraz programy badań biegłości dostępne będą na stronie www.isotop.pl w zakładce "badania biegłości".

Powrót