Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 21-08-2017

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A.Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek, akredytowany przez PCA organizator badań biegłości (nr akredytacji PT 006) informuje o planowanych badaniach biegłości:

 

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 006:

 • Tytuł: Badania biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY
  Data i miejsce realizacji: 14 września 2017 – Kraków; 16 listopada 2017

 

Programy PT/ILC nie objęte zakresem akredytacji nr PT 006. Organizator deklaruje realizowanie programów PT/ILC zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17043. PCA podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w laboratoriach badawczych analizować będzie zgodność programów PT/ILC i ich realizacji  (w oparciu o dokumenty i zapisy) z wymaganiami normy  ISO/IEC 17043.

ŚRODOWISKO PRACY

 • Tytuł: Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, CO2, NO, NO) – PM-GAZ2
  Data i miejsce realizacji: 13 września 2017 – Kraków; 15 listopada 2017 – Gdańsk
 • Tytuł: Badania biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) – PM-MIK
  Data i miejsce realizacji: 27 września 2017 – Gdańsk
 • Tytuł: Badania biegłości z zakresu wyznaczania wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc – PM-WE
  Data i miejsce realizacji: 27 września 2017 – Gdańsk
 • Tytuł: Badania biegłości z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (PM-WKK) oraz metali (PM-MET; żelazo i mangan) w próbce pyłu spawalniczego
  Data i miejsce realizacji: wrzesień 2017. Badania wysyłkowe – szczegółowy termin dostępny na stronie Organizatora

WODA

 • Tytuł: Badania biegłości z zakresu pobierania i analizy próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) – PM-WB
  Data i miejsce realizacji: 20 września 2017 – Gdańsk, 12 grudnia 2017 – Gdańsk
 • Tytuł: Badania biegłości z zakresu analiz sensorycznych wody przeznacoznej do spożycia (zapach, smak) – PM-SEN
  Data i miejsce realizacji: wrzesień 2017- Gdańsk. Badania wysyłkowe – szczegółowy termin dostępny na stronie Organizatora

Karty zgłoszeń oraz programy badań biegłości dostępne będą na stronie www.isotop.pl w zakładce "badania biegłości":
http://isotop.pl/?page_id=91

Powrót