Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 21-08-2017

Firma Proftest SYKE, organizator badań biegłości akredytowany przez fińską jednostkę akredytującą FINAS, zaprasza do udziału w badaniach biegłości.

Obecnie oferowany jest program BTOX 11/2017 Bacterial toxicity test using bioluminescent bacteria.

Program ten nie jest objęty zakresem akredytacji organizatora badań biegłości. Organizator deklaruje realizację programu zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17043. PCA podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w laboratoriach badawczych analizować będzie zgodność programu i jego realizacji  (w oparciu o dokumenty i zapisy) z wymaganiami normy  ISO/IEC 17043.

Rejestracja uczestników - poprzez stronę internetową https://wwwp5.ymparisto.fi/Labtest/en

Termin rejestracji: do 25.08.2017 r.

Powrót