Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 26-07-2017

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. ,Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, posiadający od 2010 roku akredytację PCA w zakresie badan biegłości (PT 003), zaprasza do udziału w badaniach biegłości:

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 003

Program: Paliwa stałe PS/PT

- Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

 • Runda 65(Wk.1)PS (próbka analityczna o uziarnieniu < 0,2 mm): zgłoszenia do 1 września 2017 r., raport – 9 października 2017 r.
 • Runda 66(Wk.3)PS (próbka analityczna o uziarnieniu 0,2S): zgłoszenia do 22 września 2017 r., raport – 30 października 2017 r.
 • Runda 69(Wk.2)PS (próbka analityczna o uziarnieniu < 0,2 mm): zgłoszenia do 17 listopada 2017 r., raport – 22 grudnia 2017 r.

- Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

 • Runda 67(K.1)PS (próbka 0,2 mm): zgłoszenia do 20 października 2017 r., raport – 27 listopada 2017 r.
 • Runda 68(K.2)PS (próbka 19,0-22,4 mm): zgłoszenia do 20 października 2017 r., raport – 27 listopada 2017 r.

Program: Środowisko ŚR/PT

- Badania biegłości z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach:

 • Runda 19(Wkk)ŚR: zgłoszenia do 9 czerwca 2017 r., raport – 21 sierpnia 2017 r.

- Badania biegłości z zakresu oznaczania respirabilnego kwarcu i krystobalitu w pyłach:

 • Runda 20(Kk.1)ŚR: zgłoszenia do 29 września 2017 r., raport – 4 grudnia 2017 r.

- Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

 • Runda 26(G.1)ŚR (gaz ziemny): zgłoszenia do 2 października 2017 r., raport – 11 grudnia 2017 r.

- Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia tlenków węgla i azotu w powietrzu środowiska pracy:

 • Runda 27(P)ŚR: zgłoszenia do 11 października 2017 r., raport – 6 listopada 2017 r.

Program: Odpady OD/PT

- Badania biegłości z zakresu oznaczania podatności odpadów na wymywanie:

 • Runda 9(W.1)OD: zgłoszenia do 8 września 2017 r., raport – 16 października 2017 r.

- Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów palnych (paliwo alternatywne):

 • Runda 10(Pa.1)OD: zgłoszenia do 6 października 2017 r., raport – 13 listopada 2017 r.

Program: Pobieranie próbek PP/PT

- Badania biegłości z zakresu pobierania próbek węgla kamiennego:

 • Runda 12(Wk)PP: zgłoszenia do 20 września 2017 r., raport – 16 października 2017 r.

 

Programy PT/ILC nie objęte zakresem akredytacji nr PT 003

Organizator deklaruje realizowanie programów PT/ILC zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17043. PCA podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w laboratoriach badawczych ocenia zgodność programów PT/ILC i ich realizacji  (w oparciu o dokumenty i zapisy) z wymaganiami normy  ISO/IEC 17043.

 

Program: Środowisko (NA) ŚR-NA/PT

- Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych ścieków oczyszczonych:

 • Runda 3(Śo)ŚR-NA: zgłoszenia do 13 października 2017 r., raport – 20 listopada 2017 r.

Program: Pobieranie próbek (NA) PP-NA/PT

- Badania biegłości z zakresu pobierania i analizy próbek wody basenowej:

 • Runda 3(Wb)PP-NA: zgłoszenia do 22 września 2017 r., raport – 30 października 2017 r.

- Badania biegłości z zakresu pobierania wody do spożycia:

 • Runda 4(Ws)PP-NA: zgłoszenia do 6 października 2017 r., raport – 27 listopada 2017 r.

- Badania biegłości z zakresu pobierania próbek ścieków:

 • Runda 5(Śc)PP-NA: zgłoszenia do 7 października 2017 r., raport – 18 grudnia 2017 r.

 

Pełna treść programów oraz szczegółowy harmonogram realizacji rund są dostępne na stronie internetowej organizatora: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/

Powrót