Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 06-04-2017

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A.Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek, akredytowany przez PCA organizator badań biegłości (nr akredytacji PT 006) informuje o planowanych badaniach biegłości.

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 006:

Tytuł: Badania biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY
Data i miejsce realizacji: 18 maja 2017 roku – Gdańsk; 14 września 2017 – Kraków; 16 listopada 2017

Tytuł: Badania biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – PM-WAG
Data i miejsce realizacji: maj 2017, październik 2017. Badania wysyłkowe – szczegółowy termin dostępny na stronie Organizatora

Tytuł: Badania biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – PM-OS
Data i miejsce realizacji: 31 maja 2017 – Gdańsk; 19 października 2017 – Gdańsk

 

Programy PT/ILC nie objęte zakresem akredytacji nr PT 006.

Organizator deklaruje realizowanie programów PT/ILC zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17043.
PCA podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w laboratoriach badawczych ocenia zgodność programów PT/ILC i ich realizacji  (w oparciu o dokumenty i zapisy) z wymaganiami normy  ISO/IEC 17043.

 

ŚRODOWISKO PRACY

Tytuł: Badania biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004– PM-DG
Data i miejsce realizacji: 27 kwietnia 2017 – Gdańsk; 20 października 2017 – Gdańsk

Tytuł: Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, CO2, NO, NO2) – PM-GAZ
Data i miejsce realizacji: 6 kwietnia 2017 – Gdańsk; 15 listopada 2017 – Gdańsk

Tytuł: Badania biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego – PM-MIK
Data i miejsce realizacji: 27 września 2017 – Gdańsk

Tytuł: Badania biegłości z zakresu wyznaczania wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc – PM-WE
Data i miejsce realizacji: 27 września 2017 – Gdańsk

Tytuł: Badania biegłości z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy – PM-HA
Data i miejsce realizacji: 1 czerwca 2017 – Gdańsk; 19 października 2017 – Gdańsk

Tytuł: Badania biegłości z zakresu wyznaczania mocy akustycznej – PM-MA 
Data i miejsce realizacji: 23 marca 2017 – Gdańsk, 29 listopada 2017 – Gdańsk

Tytuł: Badania biegłości z zakresu wyznaczania wydatku energetycznego metodą tabelaryczną – PM-WT
Data i miejsce realizacji: kwiecień 2017. Badania wysyłkowe – szczegółowy termin dostępny na stronie Organizatora

Tytuł: Badania biegłości z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (PMWKK) oraz metali (PM-MET; żelazo i mangan) w próbce pyłu spawalniczego
Data i miejsce realizacji: kwiecień 2017, wrzesień 2017. Badania wysyłkowe – szczegółowy termin dostępny na stronie Organizatora

Tytuł: Badania biegłości z zakresu oznaczania ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – PM-SO
Data i miejsce realizacji: marzec 2017, grudzień 2017. Badania wysyłkowe – szczegółowy termin dostępny na stronie Organizatora

Tytuł: Badania biegłości z zakresu oznaczania ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – PM-NO 
Data i miejsce realizacji: marzec 2017, grudzień 2017. Badania wysyłkowe – szczegółowy termin dostępny na stronie Organizatora

Tytuł: Badania biegłości z zakresu oznaczania dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – PM-PO
Data i miejsce realizacji: marzec 2017, grudzień 2017. Badania wysyłkowe – szczegółowy termin dostępny na stronie Organizatora

 

BADANIA ŚRODOWISKOWE

Tytuł: Badania biegłości z zakresu pomiarów hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) – PM-HKP
Data i miejsce realizacji: 22 marca 2017 – Gdańsk, 28 listopada 2017 – Gdańsk

Tytuł: Badania biegłości z zakresu wyznaczania mocy akustycznej – PM-MA
Data i miejsce realizacji: 23 marca 2017 – Gdańsk, 29 listopada 2017 – Gdańsk

 

WODA

Tytuł: Badania biegłości z zakresu pobierania i analizy próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) – PM-WB
Data i miejsce realizacji: 14 marca 2017 – Gdańsk, 13 czerwca 2017 – Gdańsk, 20 września 2017 – Gdańsk, 12 grudnia 2017 – Gdańsk

Tytuł: Badania biegłości z zakresu oznaczania zawiesin łatwoopadających oraz chlorków metodą Mohra w ściekach– PM-BS
Data i miejsce realizacji: marzec 2017, październik 2017. Badania wysyłkowe – szczegółowy termin dostępny na stronie Organizatora

Tytuł: Badania biegłości z zakresu analizy fizykochemicznej wody (pH, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, barwa) – PM-MK
Data i miejsce realizacji: październik 2017. Badania wysyłkowe – szczegółowy termin dostępny na stronie Organizatora

 

EMISJE

Tytuł: Badania biegłości z zakresu Oznaczanie masy filtrów mierniczych stosowanych do oceny stężenia pyłu w gazach odlotowych – PM-WGO
Data i miejsce realizacji: marzec 2017; listopad 2017. Badania wysyłkowe – szczegółowy termin dostępny na stronie Organizatora

 

Karty zgłoszeń oraz programy badań biegłości dostępne będą na stronie www.isotop.pl w zakładce "badania biegłości":
http://isotop.pl/?page_id=91

Powrót