Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 18-08-2022

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A.Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek, akredytowany przez PCA organizator badań biegłości (nr akredytacji PT 006) informuje o planowanych badaniach biegłości.

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 006:

Wrzesień

02.09.2022 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – runda wysyłkowa – BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WAG.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WAG.pdf

12.09.2022 - Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia -http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_OS.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_OS.pdf

12.09.2022 - Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_DG.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_DG.pdf

13.09.2022 - Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HA.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HA.pdf

13.09.2022 - Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HP.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HP.pdf

14.09.2022 - Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MIK.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MIK.pdf

14.09.2022 - Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WE.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WE.pdf

15.09.2022 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_PY.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_PY.pdf

15.09.2022 - Pomiary hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_ULTRA.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_ULTRA.pdf

16.09.2022 - Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_GAZ.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_GAZ.pdf

 

Październik

17.10.2022 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – runda wysyłkowa – BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WAG.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WAG.pdf

24.10.2022 - Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_OS.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_OS.pdf

24.10.2022 - Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_DG.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_DG.pdf

25.10.2022 - Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HA.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HA.pdf

25.10.2022 - Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HP.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HP.pdf

26.10.2022 - Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 – Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MIK.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MIK.pdf

26.10.2022 - Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WE.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WE.pdf

27.10.2022 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_PY.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_PY.pdf

28.10.2022 - Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_GAZ.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_GAZ.pdf

28.10.2022 - Pomiary hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_ULTRA.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_ULTRA.pdf


 

Programy PT/ILC nie objęte zakresem akredytacji nr PT 006.

Organizator deklaruje realizowanie programów PT/ILC zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17043.
PCA, podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w laboratoriach badawczych, analizować będzie jak laboratorium dokonało zakupu tej usługi, aby ocenić zgodność programów PT/ILC i ich realizacji (w oparciu o dokumenty i zapisy) z wymaganiami normy  ISO/IEC 17043.

Wrzesień

07.09.2022 - Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_NO.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_NO.pdf

07.09.2022 - Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) - runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WB.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WB.pdf

08.09.2022 - Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach) - runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_SEN.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_SEN.pdf

28.09.2022 - Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_RS.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_RS.pdf

28.09.2022 - Oznaczanie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_SO.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_SO.pdf

28.09.2022 - Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HF.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HF.pdf

 

Listopad

16.11.2022 - Oznaczania zawartości metali na filtrach (Mn, Fe) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MET.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MET.pdf

16.11.2022 - Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_NO.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_NO.pdf

17.11.2022 - Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_NH.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_NH.pdf

17.11.2022 - Badaniach Biegłości z zakresu oznaczania dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_PO.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_PO.pdf

 

Grudzień

14.12.2022 - Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) - runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WB.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WB.pdf

15.12.2022 - Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_SEN.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_SEN.pdf

19.12.2022 - Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego zimnego (PM-MIKz) – Gdańsk
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MIKz.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MIKz.pdf

 

Karty zgłoszeń oraz programy badań biegłości dostępne są na stronie www.isotop.pl w zakładce „badania biegłości / harmonogram Badań Biegłości”: www.isotop.pl/harmonogram-badan-bieglosci

Powrót