Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 05-02-2021

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A.Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek, akredytowany przez PCA organizator badań biegłości (nr akredytacji PT 006) informuje o planowanych badaniach biegłości. 

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 006:

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – PM - WAG
Data i miejsce realizacji: 01 luty 2021 – runda wysyłkowa

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY
Data i miejsce realizacji: 16 lutego 2021 – Gdańsk

Tytuł: Badaniach Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego umiarkowanego i gorącego - PM-MIK
Data i miejsce realizacji: 25 lutego 2021 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie - PM-GAZ
Data realizacji: 26 lutego 2021 – Gdańsk

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym – PM-DG
Data i miejsce realizacji: 22 marca 2021 – Wrocław

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - PM-OS
Data i miejsce realizacji: 22 marca 2021 – Wrocław

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - PM-HA
Data i miejsce realizacji: 23 marca 2021 – Wrocław

Tytuł: Badaniach Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego umiarkowanego i gorącego - PM-MIK
Data i miejsce realizacji: 24 marca 2021 – Wrocław

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu wyznaczania wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc na stanowiskach pracy - PM-WE
Data i miejsce realizacji: 24 marca 2021 – Wrocław

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – PM-PY
Data i miejsce realizacji: 25 marca 2021 – Wrocław

Tytuł: Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie - PM-GAZ
Data realizacji: 26 marca 2021 – Wrocław

Karty zgłoszeń oraz programy badań biegłości dostępne będą na stronie www.isotop.pl w zakładce „badania biegłości”: http://isotop.pl/?page_id=91

Powrót