Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Organizatorzy badań biegłości

Krok 2

Zapoznaj się z wymaganiami akredytacyjnymi oraz warunkami udzielania i utrzymywania akredytacji dla organizatorów badań biegłości:

Wypełnij wniosek o akredytację FA-01 wraz z dodatkowymi załącznikami:

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku skontaktuj się z PCA:

  • nr telefonu: 22 355 70 00
  • e-mail:

Przejdź do następnego kroku

Aktualizacja: 22.07.2021 13:42