Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące systemy

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa

Dane jednostki:

Jednostka Certyfikująca

al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa

Kontakt:

telefon:

tel. komórkowy: 515-578-211

fax:

email: anna.mazur@ilot.lukasiewicz.gov.pl

strona internetowa: www.ilot.lukasiewicz.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AC 237AC 237

Program certyfikacji:

  • 2019/945 - Ocena zgodności w obszarze rozporządzenia UE
    [Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich]