Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

System zarządzania w jednostce certyfikującej osoby wg normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 - SZKOLENIE STACJONARNE
Kod szkolenia: PD-10

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych niezbędnych do wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania w jednostce certyfikującej osoby.

Tematy szkolenia:

  • zasady dokumentowania systemu zarządzania;
  • programy certyfikacji;
  • powiązania pomiędzy szkoleniami, egzaminem, a certyfikacją w aspekcie bezstronności;
  • audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania;
  • procedura akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Do kogo jest adresowane szkolenie:
Do personelu odpowiedzialnego za wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania w akredytowanych jednostkach certyfikujących osoby lub do personelu jednostek zamierzających wdrożyć system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17024.

Forma szkolenia:
Wykłady, ćwiczenia, dyskusja, praktyczny trening.

Wykładowcy:
Pracownicy PCA.

Terminy szkoleń Szczegóły
09-10.11.2023 r. Brak wolnych miejsc brak wolnych miejsc
Czas trwania: 2
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 1680 zł
Miejsce szkolenia: Lokalizacja zostanie podana
w późniejszym terminie
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, 2 obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.