Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Audit wewnętrzny w laboratorium - SZKOLENIE STACJONARNE
Kod szkolenia: PD-2

Cel szkolenia:

Umożliwienie zrozumienia procesu audytu wewnętrznego i jego znaczenia w systemie zarządzania w laboratoriach.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili w podstawowym zakresie planować i przeprowadzać audyty wewnętrzne tj.:

 • zarządzanie programem audytów;
 • przeprowadzanie spotkania otwierającego i zamykającego;
 • wybór metod audytowania;
 • identyfikowanie i definiowanie niezgodności;
 • prowadzenie zapisów z audytów;
 • przygotowywanie raportu z audytu;
 • przeprowadzanie działań poaudytowych;
 • określanie i monitorowanie kompetencji audytorów wewnętrznych.

Uczestnikom zostaną przedstawione zasady oceny audytów wewnętrznych przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji.

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Szkolenie jest przewidziane dla każdego, kto jest zainteresowany prowadzeniem audytów wewnętrznych w laboratoriach. Od uczestników jest wymagana podstawowa znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Forma szkolenia:

Wykłady, ćwiczenia, dyskusja, aranżowanie sytuacji, odgrywanie ról. Szkolenie zakończone testem.

Wykładowcy:

Pracownicy PCA.

Terminy szkoleń Szczegóły
22-23.03.2023 r. Brak wolnych miejsc brak wolnych miejsc
03-04.10.2023 r. Brak wolnych miejsc brak wolnych miejsc
Czas trwania: 2
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 1800 zł
Miejsce szkolenia: Lokalizacja zostanie podana
w późniejszym terminie
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.