Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dlaczego warto u nas pracować

Polskie Centrum Akredytacji jest jedyną jednostką akredytującą w kraju i jedną  z największych w Europie. Działamy na rynku od 20 lat.

Obecnie mamy ponad 1630 ważnych akredytacji. Stanowimy część międzynarodowego systemu akredytacji. Jesteśmy sygnatariuszem wielostronnych porozumień. W  ramach European co-operation for Accreditation (EA) i  Forum of Accreditation and Licencing Bodies (FALB) regularnie poddawani jesteśmy rygorystycznym ocenom, co gwarantuje wiarygodność i  międzynarodową uznawalność udzielonych przez PCA akredytacji. W odpowiedzi na  zapotrzebowanie rynku regularnie rozszerzamy naszą działalność akredytacyjną o kolejne obszary.

Zatrudniamy ponad 80 osób. Współpracujemy też z ponad 650 audytorami i ekspertami. Nasi pracownicy są członkami grup roboczych i komitetów działających w ramach organizacji międzynarodowych, tworzących wymagania dla europejskiego i światowego systemu akredytacji i oceny zgodności. 

PCA to jedyne miejsce, w którym nauczysz się jak prowadzić procesy akredytacji,  przechodząc ścieżkę kariery dla audytora wiodącego. W ramach zatrudnienia każdy pracownik ma ustalaną tzw. kartę stażu, określającą szkolenia, zadania, cele do zrealizowania w konkretnych terminach oraz opiekuna nadzorującego pracę. Wszystko po to, aby jak najsprawniej wdrożyć się w realizację zadań na danym stanowisku.

Szkolimy siebie i innych. Warsztaty i szkolenia są najskuteczniejszym narzędziem podwyższania i uzupełniania kompetencji naszych audytorów, ekspertów, pracowników oraz personelu współpracującego z PCA. Dzięki nim mamy pewność, że zadania akredytacyjne realizowane są w sposób obiektywny i rzetelny, a w konsekwencji gwarantują zadowolenie naszych klientów. Jest to niezwykle istotne także ze względu na wymagane zaufanie do wyników oceny zgodności oraz uznanie PCA jako bezstronnego i wiarygodnego partnera.

Aktualizacja: 14.07.2021 13:41