Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Oferta pracy w Polskim Centrum Akredytacji 24-02-2021

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje Kandydatów do pracy na stanowisko Pracownik w Wydziale Administracyjno-Technicznym

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Główne zadania na stanowisku:

 • zapewnienie komórkom organizacyjnym PCA obsługi materiałowej, administracyjnej  i transportowej;  praca w charakterze kierowcy na zlecenie przełożonego,
 • gospodarowanie środkami transportu oraz prowadzenie dokumentacji,
 • wsparcie Kierownika Wydziału Administracyjno-Technicznego w prowadzeniu spraw związanych z zarządzaniem budynkiem,
 • prowadzenie magazynu materiałowego,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz sprzętu będącego na wyposażeniu PCA,
 • prace administracyjno-biurowe.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie:  średnie lub wyższe I stopnia;
 • staż pracy (minimum 2 lata) na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,
 • prawo jazdy kategoria B,
 • aktualne badania sprawności fizycznej i psychotechnicznej,
 • umiejętność prowadzenia drobnych napraw konserwacyjnych urządzeń i instalacji budynku,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
 • samodzielność, komunikatywność,
 • inicjatywa i zaangażowanie w pracę.

Oferujemy:

 • pracę umożliwiająca rozwój osobisty i nabywanie doświadczenia zawodowego
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń
 • atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet świadczeń dodatkowych

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:


Polskie Centrum Akredytacji
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres e-mail:   z dopiskiem "OFERTA PRACY

Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2021 r.

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-328 Warszawa moich danych osobowych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

……………………………………………
Data i podpis kandydata

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-328 Warszawa, tel. 22 355 70 00, sekretariat@pca.gov.pl.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Podstawą przetwarzania w zakresie danych wymaganych od pracownika jest obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz czynności zmierzające do zawarcia umowy, natomiast w przypadku pozostałych danych, dobrowolnie podanych przez kandydata – zgoda wyrażona ich podaniem.

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Powrót