Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 362 10-12-2021

Komunikat nr 362 z dnia 10.12.2021r. w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o akredytację jednostek certyfikujących system zarządzania bezpieczeństwem pasz według programu GMP+ Feed Certification Scheme 2020 (GMP+).

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że z dniem publikacji niniejszego komunikatu rozpoczyna przyjmowanie wniosków o akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem pasz wg programu GMP+ (ang. GMP+ Feed Certification scheme 2020).

Warunkiem ubiegania się jednostki certyfikującej o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji w wyżej wymienionym obszarze jest zawarcie przez jednostkę umowy licencyjnej z GMP+ International oraz spełnienie wymagań:

  • normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17021-1 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania Część 1: Wymagania;
  • normy PKN-ISO/TS 22003 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności;
  • programu GMP+ Feed Certification Scheme 2020 (opracowanego przez GMP+ International).

Wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji należy składać na formularzu FA-01. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz FAC-02 wraz z wymaganymi dokumentami oraz kopię umowy licencyjnej z GMP+ International.

Zasady oceny kompetencji jednostek certyfikujących systemy zarzadzania w programie GMP+zostały opisane w znowelizowanym programie akredytacji DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania, wydanie 9.

Powrót