Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 355 01-09-2021

Komunikat nr 355 z dnia 01.09.2021 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-02 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 5 dokumentu DAN-02 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej wraz ze zaktualizowaną Listą wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w znowelizowanym dokumencie DAN-02 dotyczą:

 • aktualizacji przywołanych przepisów prawnych;
 • uwzględnienia obszaru funkcjonowania jednostek wyznaczonych;
 • wzoru zakresu akredytacji dla jednostek wyznaczonych;
 • zasad wyboru działalności CAB do obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru.

Zmiany wprowadzone w przedmiotowym dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Niniejsze wydanie programu DAN-02 zastępuje wydanie 4 z 21.03.2018 r. i wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 r.

 • Komunikat nr 355 z 2021-09-01
  Komunikatw sprawie nowelizacji dokumentu DAN-02 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797
 • DA-11 Lista wymagań z 2021-09-01
  Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych
 • DAN-02 wyd. 5 z 2021-09-01
  Akredytacja do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/797 w spawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej
  Obowiązuje od 2021-11-01
 • FA-138 wyd. 14 z 2021-09-01
  Załącznik do wniosku o akredytację do celów notyfikacji
Powrót