Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 354 31-08-2021

Komunikat nr 354 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących oferujących programy certyfikacji wyrobów na potrzeby rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że z dniem opublikowania niniejszego komunikatu rozpoczyna przyjmowanie wniosków o akredytację jednostek certyfikujących oferujących programy certyfikacji sprzętu na potrzeby rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci.

Warunkiem ubiegania się o akredytację lub rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji w wyżej wymienionym obszarze jest spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz prowadzenie działalności w programie certyfikacji dedykowanym rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/631.
Wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji należy składać na formularzu FA-01. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz FAC-01 wraz z wymaganymi dokumentami.

  • Komunikat nr 354 z 2021-08-30
    Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących oferujących programy certyfikacji wyrobów na potrzeby rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  • FAC-01 wyd. 37 z 2021-08-30
    Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej wyroby
Powrót