Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 321 02-06-2020

Polskie Centrum Akredytacji, mając na uwadze obecne zmniejszenie w Polsce ograniczeń w podróżowaniu oraz kontaktach społecznych związanych z epidemią wirusa Covid-19, odwołuje postanowienie (Komunikat Nr 314 z dnia 15.04.2020 r.) w sprawie przeprowadzania ocen na miejscu oraz obserwacji w formie ocen zdalnych akredytowanych jednostek oceniających zgodność, dla których oceny na miejscu / obserwacje zostały zaplanowane w harmonogramie ocen na rok 2020.

Od dnia 15.06.2020 r. oceny akredytowanych jednostek będą planowane jako oceny na miejscu, gdy wynika to z harmonogramu ocen na rok 2020 lub jest uwarunkowane celem i zadaniami oceny związanymi z rozpatrywaniem wniosków o zmiany zakresów akredytacji.

Jednocześnie, dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa personelu akredytowanych jednostek oraz audytorów, oceny na miejscu będą planowane, gdy to właściwe, z uwzględnieniem realizacji oddzielnych zadań oceny z wykorzystaniem techniki informacyjno-komunikacyjnej (oceny zdalnej). Zastosowanie tego podejścia w planowaniu ocen będzie w każdym przypadku, uzgadniane z zainteresowaną akredytowaną jednostką.

Wnioski akredytowanych jednostek o odroczenie terminu planowej oceny w nadzorze /obserwacji lub przeprowadzenie oceny na miejscu jako oceny zdalnej (w całości – na warunkach określonych w Komunikacie 314) będą rozpatrywane przez PCA indywidualnie. Przesunięcie terminu oceny na miejscu / obserwacji lub jej zamiana w całości na ocenę zdalną jest możliwa, tylko w przypadku występowania uzasadnionych uwarunkowań powodowanych względami bezpieczeństwa.

Oceny ponowne i/lub oceny związane istotną zmianą zakresu akredytacji będą przeprowadzane przez PCA jako oceny na miejscu z możliwością, gdy to zasadne, wykorzystania techniki informacyjno-komunikacyjnej do realizacji oddzielnych zadań w ocenie. Oceny te nie mogą być w całości zamieniane na oceny zdalne, a termin ocen ponownych powinien umożliwiać podjęcie decyzji o utrzymaniu akredytacji na kolejny cykl, przed końcem bieżącego cyklu.

  • Komunikat 321 z 2020-06-02
    Komunikat w sprawie nadzorowania akredytowanych jednostek oceniających zgodność w aktualnej sytuacji związanej z epidemią Covid-19
Powrót