Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 318 07-05-2020

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że rozszerzyło działalności akredytacyjną w ramach programu akredytacji DAK-07 Akredytacja jednostek inspekcyjnych o nw. obszary inspekcji:

  • inspekcje odbiorcze i dozorowe – wyroby do zastosowania w elektroenergetyce,
  • inspekcje odbiorcze i dozorowe – systemy ochrony przeciwpożarowej.

Przedmiotowe obszary inspekcji są obszarami dobrowolnymi.

Wnioski o akredytację lub rozszerzenie posiadanej akredytacji w ww. obszarach należy składać na formularzu FA-01 wraz z wymaganymi dokumentami, wymienionymi w tym formularzu.

Jednocześnie na mocy Komunikatu nr 300 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DAK-08 Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarze działań objętych rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013, po okresie przejściowym i w wyniku ustaleń z organem regulacyjnym, tj. Ministerstwem Infrastruktury i Urzędem Transportu Kolejowego, PCA ogranicza zakres działalności akredytacyjnej w obszarze:

  • inspekcje adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka – systemy zarządzania.

Dodatkowo z uwagi na zmiany terminologiczne, uaktualnieniu ulega nazwa dziedziny inspekcji:

  • inspekcje ilości i jakości towarów – nawozy.

Dostosowanie zakresów akredytacji akredytowanych jednostek inspekcyjnych do ww. zmian w obszarze terminologicznym zostanie przeprowadzone przez PCA w trybie ograniczenia i/lub uaktualnienia zakresów akredytacji, bez konieczności wnioskowania przez jednostkę inspekcyjną o zmiany w zakresie.

W związku z powyższym, zmianie ulega załącznik nr 1 do dokumentu DAK-07 Akredytacja jednostek inspekcyjnych.

Wydanie 8. załącznika nr 1 zastępuje wydanie 7. i obowiązuje od dnia ogłoszenia. Zmiany wprowadzone w załączniku zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Powrót