Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 316 28-04-2020

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że z dniem opublikowania niniejszego komunikatu rozpoczyna działalność związaną z akredytacją jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Wymagania akredytacyjne właściwe dla jednostek oceniających zgodność w powyższym obszarze działalności są podane w dokumencie Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych - program akredytacji DA-11, dostępnej na stronie internetowej PCA:  www.pca.gov.pl.
Jednostki oceniające zgodność ubiegające się o akredytację do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia (UE) 2019/1009 mogą składać wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji na formularzu FA-01, wraz z wymaganą i wskazaną we wniosku dokumentacją.

Powrót