Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie Polskiego Centrum Akredytacji z Klubem Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB 07-03-2012

Podczas XXIII Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych, które odbyło się 7 marca 2012 roku w Warszawie, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Eugeniusz W. Roguski i Prezes Klubu POLLAB, Krystyna Krzyśko popisali porozumienie o współpracy pomiędzy PCA i Klubem POLLAB. Jednocześnie, z dniem 7 marca 2012 r. traci moc porozumienie podpisane 18 lutego 2003 roku.

Powrót