Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie PCA z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Lekarzem Weterynarii 03-07-2012

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie wymiany informacji dotyczących laboratoriów badawczych, działających w systemie laboratoriów urzędowych, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Zgodnie z zapisami porozumienia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii, zapewnią PCA możliwość dostępu do projektów polskich i wspólnotowych aktów prawnych dotyczących laboratoriów urzędowych. PCA otrzyma informacje o metodach badawczych lub pomiarowych, wskazanych jako właściwe do badań wykonywanych przez laboratoria urzędowe, w tym informacje określające kompetencje krajowych laboratoriów referencyjnych, m.in. w zakresie prowadzenia nadzoru nad laboratoriami urzędowymi.

Natomiast Polskie Centrum Akredytacji zapewni Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównemu Lekarzowi Weterynarii, dostęp do niezbędnych informacji o projektach krajowych i wspólnotowych wymagań akredytacyjnych dotyczących laboratoriów urzędowych.

Strony porozumienia zobowiązały się również do wzajemnego zapewnienia dla swoich przedstawicieli udziału w organizowanych przez siebie szkoleniach.

Powrót