Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 28-03-2022

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., Dział Badań Biegłości, akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji organizator badań biegłości nr PT 007 zaprasza do wzięcia udziału w badaniach biegłości.

W ramach programu INDUSTRY objętego zakresem akredytacji nr PT 007 dostępne są:

 • Runda 5.1/IND/22 - Kruszywo - Zawartość drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego - Frakcja 0/2 mm
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 20-05-2022 r.
  Planowany termin realizacji: 23-06-2022 r.
 • Runda 6.1/IND/22 - Kruszywo - Oznaczanie odporność na rozdrabnianie - Metoda: Los Angeles
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 12-08-2022 r.
  Planowany termin realizacji: 14-09-2022 r.
 • Runda 7.1/IND/22 - Kruszywo - Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 12-08-2022 r.
  Planowany termin realizacji: 14-09-2022 r.
 • Runda 8.1/IND/22 - Kamień naturalny - Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 26-08-2022 r.
  Planowany termin realizacji: 12-10-2022 r.

W ramach programu ENVIRON objętego zakresem akredytacji nr PT 007 dostępne są:

 • Runda 1.1/ENV/22 – Woda do spożycia - pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, barwa
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 29-04-2022 r.
  Planowany termin realizacji: 18-05-2022 r.
 • Runda 1.2/ENV/22 – Woda do spożycia - pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, barwa
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 31-08-2022 r.
  Planowany termin realizacji: 21-09-2022 r.

W ramach programu SAMPLING objętego zakresem akredytacji nr PT 007 dostępne są:

 • Runda 3.1/SMP/22 – Pobieranie próbek wody z rzeki do badań fizycznych i chemicznych
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 20-04-2022 r.
  Planowany termin realizacji: 11-05-2022 r.
 • Runda 5.1/SMP/22 - Pobieranie próbek ścieków do badań fizycznych i chemicznych
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 31-05-2022 r.
  Planowany termin realizacji: 21-06-2022 r.
 • Runda 1.2/SMP/22 – Pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizycznych i chemicznych
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 11-10-2022 r.
  Planowany termin realizacji: 25-10-2022 r.
 • Runda 2.2/SMP/22 – Pobieranie próbek wody do spożycia do badań mikrobiologicznych
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 11-10-2022 r.
  Planowany termin realizacji: 25-10-2022 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:  promea.pl/badania-bieglosci

Powrót