Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 04-03-2022

Firma Doradcza ISOTOP s.c. A.Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek, akredytowany przez PCA organizator badań biegłości (nr akredytacji PT 006) informuje o planowanych badaniach biegłości.

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 006:

MARZEC

14.03.2022 - Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia -http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_OS.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_OS.pdf

14.03.2022 - Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_DG.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_DG.pdf

15.03.2022 - Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HA.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HA.pdf

15.03.2022 - Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HP.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HP.pdf

16.03.2022 - Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MIK.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MIK.pdf

16.03.2022 - Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WE.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WE.pdf 

17.03.2022 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_PY.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_PY.pdf

18.03.2022 - Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_GAZ.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_GAZ.pdf

 

Badania biegłości – rundy wysyłkowe

07.03.2022 – Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WAG.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WAG.pdf

 

MAJ

16.05.2022 - Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Radom
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_OS.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_OS.pdf

16.05.2022 - Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Radom
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_DG.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_DG.pdf

17.05.2022 - Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Radom
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HA.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HA.pdf

17.05.2022 - Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Radom
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HP.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HP.pdf

18.05.2022 - Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Radom
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MIK.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MIK.pdf

18.05.2022 - Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Radom
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WE.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WE.pdf

19.05.2022 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Radom
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_PY.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_PY.pdf

20.05.2022 - Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Radom
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_GAZ.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_GAZ.pdf


 

Programy PT/ILC nie objęte zakresem akredytacji nr PT 006.

Organizator deklaruje realizowanie programów PT/ILC zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17043.
PCA, podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w laboratoriach badawczych, analizować będzie jak laboratorium dokonało zakupu tej usługi, aby ocenić zgodność programów PT/ILC i ich realizacji (w oparciu o dokumenty i zapisy) z wymaganiami normy  ISO/IEC 17043.

Badania biegłości – rundy wysyłkowe

23.03.2022 – Oznaczanie zawartości respirabilnej krystalicznej krzemionki: kwarc i krystobalit – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_RKK.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_RKK.pdf

23.03.2022 – Oznaczanie zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_OM.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_OM.pdf

23.03.2022 – Oznaczanie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_SO.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_SO.pdf

24.03.2022 – Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_RS.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_RS.pdf

24.03.2022 – Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HCL.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HCL.pdf

31.03.2022 - Oznaczania zawartości metali na filtrach (Mn, Fe) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MET.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MET.pdf

 

KWIECIEŃ

06.04.2022 – Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_NH.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_NH.pdf

06.04.2022 – Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_NO.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_NO.pdf

22.04.2022 - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Gdańsk
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MA.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MA.pdf

22.04.2022 - Pomiary hałasu komunikacyjnego – Gdańsk
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_KOM.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_KOM.pdf

22.04.2022 - Pomiary hałasu komunalnego – Gdańsk
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HK.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HK.pdf

27.04.2022 – Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WB.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WB.pdf

28.04.2022 – Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smal, zapach) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_SEN.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_SEN.pdf

 

Karty zgłoszeń oraz programy badań biegłości dostępne są na stronie www.isotop.pl w zakładce „badania biegłości / harmonogram Badań Biegłości”: www.isotop.pl/harmonogram-badan-bieglosc

Powrót